PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Pszenżyto SUBITO

subitoSubito to bardzo ciekawa propozycja odmianowa w gatunku cieszącym się coraz większą popularnością w naszym kraju - pszenżycie ozimym. Jest to pszenżyto "długo-słome", szczególnie polecane gospodarstwom zorientowanym na bardzo duży plon ziarna, ale i towarzyszący wysoki temu plon słomy.

Subito zostało wpisane do rejestru COBORU już w 2012 roku. Z uwagi na ograniczoną dostępność nasion bazowych w poprzednich latach szerzej popularyzowane będzie dopiero w bieżącym sezonie jesiennym. O sile odmiany i wyróżniającym potencjale najlepiej świadczą jej wyniki plonowatnia. W trzyleciu oficjalnych badań 2011-2013 Subito uzyskało najwyższy średni wynik - 108% wzorca. Dzięki temu osiągneło pozycję najwyżej plonującej odmiany pszenżyta ozimego spośród odmian zarejestrowanych w COBORU.

Ogromną zaletą Subito jest zimotrwałość. Ocena tego parametru w pszenżycie ozimym jest niezwykle istotna. Duży udział kukurydzy w strukturze zasiewów oraz wymogi związane z zazielenieniem (międzyplon ścierniskowy) sprawiają, że siew pszenżyta jest coraz bardziej rozciągany w czasie. Siew październikowy wymusza dobór odmian cechujących się zarówno bardzo dobrym krzewieniem, jak również zimotrwałością. W obu parametrach Subito prezentuje się bardzo dobrze, w szczególności w odniesieniu do zimotrwałości, którą w COBORU nagrodzono bardzo wysoką oceną 5,5.

Subito stanowi doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw, którym zależy na zbiorze większych ilości słomy. Produkcja masy jest dużo większa, niż w przypadku odmian krótkosłomych. Wynika to oczywiście z długości źdźbła Subito, którego wysokość bez skracania kształtuje się na poziomie ok 111cm. Wysoki uzysk plonu "towarzyszącego" w postaci słomy sktukuje jednak koniecznością starannej regulacji wysokości łanu, aby nie dopuścić do wylegania.

W Subito genetycznie zakodowano wytwarzanie dorodnego ziarna o wysokiej masie tysiąca - nawet do 45g. Głównie za sprawą specyficznej budowy kłosa, który choć długi, jest nieco mniej zaziarniony. Grubości ziarna towarzyszy bardzo dobre wyrównanie mające pozytywny wpływ na ciężar właściwy. Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że Subito będzie doskonałym i wydajnym surowcem do wszelkiego rodzaju przerobu.

Wysoki potencjał plonowania potwierdzony oficjalnymi wynikami w wieloleciu świadczy o możliwości intensywnej uprawy Subito - wzrost nakładów zwłaszcza za stanowiskach z większym potencjałem zwróci się z nawiązką. Subito z powodzeniem jednak broni swojej produktywności na stanowiskach mniej zasobnych w uprawie ekstensywnej. Warunkuje to możliwość uprawy tej odmiany na wszystkich rodzajach gleb, na których uprawa pszenżyta jest zasadna.

Stanowiska mniej zasobne zwłaszcza przy dużym udziale zbóż w płodozmianie wymuszają dobór odmian o wysokiej tolerancji na choroby. Subito pod tym względem przewyższa większość odmian dostępnych na naszym rynku. Wysoka zdrowotność jest jedną z najistotniejszych zalet tej odmiany.

Zestaw Honda F720