PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors1
  • topMotors2

Pszenica KILIMANJARO

pszenica kilimanjaroW poprzednim sezonie jesiennym mieliśmy okazję po raz pierwszy zaprezentować pszenicę ozimą Kilimanjaro. Jak każda nowość był to produkt o ograniczonej dostępności nasion i trafił jedynie do wąskiej grupy ekskluzywnych klientów Dalgety. Popyt na nią był ogromny. Odebraliśmy wiele telefonów od rozczarowanych producentów, którzy niestety musieli rok poczekać z zakupem.

W nadchodzącym sezonie nie będzie już problemu z dostępnością, dzięki czemu dużo szersze grono rolników będzie miało możliwość wprowadzić tę wyjątkową pod wieloma względami odmianę na swoje pola.

Lata 2012-2013 to okres badań rejestrowych Kilimanjaro, w których bez wątpienia zachwyciła plonowaniem, uzyskując wynik odpowiednio 109% i 113% wzorca. Był to najwyższy wynik plonowania w ujęciu dwuletnim wśród odmian kandydujących do rejestracji. Pozwolił on bez problemu uzyskać wpis Krajowego Rejestru Odmian na początku 2014 roku. Kilimanjaro jest aktualnie jedną z najwyżej plonujących odmian pszenicy ozimej dostępnych na naszym rynku.

Wysoki plon nasion komponuje się z bardzo dobrą oceną zimotrwałości. Kilimanjaro w tym aspekcie ocenione zostało bardzo wysoko. Z notą 4 j jedną z najbardziej zimotrwałych odmian wywodzących się spoza rodzimej hodowli. Dzięki temu odmiana ta polecana może być do uprawy w całym kraju. Doskonale sprawdzi się również w przypadku siewów oponionych po burakach, czy kukurydzy.

Intensywna uprawa pszenicy ozimej szczególnie na stanowiskach bardzo żyznych skutkować może nadmierną wybujałością łanu. Efekt to zwiększone ryzyko wylegania, a tym samym spadku plonu. Kilimanjaro będąca pszenicą o mniejszej długości źdźbła (około 87 cm), charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością łanu. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku odmian późniejszych, a do takich zaliczamy Kilimanjaro.

Kilimanjaro sklasyfikowana została w grupie A pszenic jakościowych o bardzo wysokich parametrach wypiekowych. Wyróżnia się szczególnie liczbą opadania, gdzie uzyskała maksymalną ocenę 9 pkt. Dzięki temu nawet w przypadku niekorzystnej pogody i przedłużającego zbioru nie będzie reagować radykalnym spadkiem tego parametru. Kilimanjaro nie ma tym samym skłonności do porastania w kłosie.

Kilimanjaro bardzo dobrze się krzewi, dlatego norma wysiewu nie powinna być zawyżana. W terminie wczesnym powinna rozpoczynać się od 260-290 ziaren/m2. W drugiej dekadzie września, uznawanej za termin optymalny dla Kilimanjaro liczba ziaren.m2 oscylować powinna na granicach 290-320.

Odporność na choroby jest najlepszym podsumowaniem zbioru cech wyróżniających Kilimanjaro. Odznacza się ona wysoką tolerancją na większość patogenów chorobotwórczych. Średnią odporność wykazuje jedynie w przypadku mączniaka prawdziwego, przeciwko któremu chronić należy rośliny bardziej intensywnie.

Kilimanjaro, zgodnie z informacjami od hodowcy, była poddana testowi wrażliwości na CTU i nie zaobserwowano żadnej fitotoksyczności. Oznacza to, że bez problemu toleruje stosowanie chlorotoluronu w jesiennych zabiegach herbicydowych.

Zbiór wyjątkowych cech Kilimanjaro sprawił, że od 2015 roku COBORU wprowadza ją do wzorca odmianowego, z którym mierzyć się przyjdzie wszystkim badanym odmianom.

Zestaw Honda F720