PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors1
  • topMotors2

Żyto Helltop

Helltop plakatHelltop MTZ= 40g

  •  nowa odmiana hybrydowa – bardzo łatwa w uprawie na słabszych I mocnych stanowiskach,
  •  rośliny wysokie o bardzo dużej śrdnicy źdźbła, a równocześnie najwyższej odporności na wyleganie,
  •  bardzo wysoka odporność na mączniaka I rdzę brunatną,
  •  doskonałe parametry ziaren: wysoka masa tysiąca ziaren – nawet powyżej 40g, zwiększona zawartość buałka, jasna barwa   ziaren, dających jaśniejszą mąkę
  •  wysoki plon budowany długością kłosa I jego zaziarnieniem,
  •  zalecona mniejsza gęstość łanu powoduje, że Helltop sprawdza się na glebach lżejszych I bardziej przesuszonych,
  •  Helltop to doskonały zamiennik starych odmian liniowych

Helltop pochodzi od hodowcy posiadającego duże doświadczenie w hodowli żyta liniowego, który wprowadził nowy dla żyta system hybrydyzacji – CMS – wykorzystujący cytoplazmatyczną męską sterylnosć nowego typu (G-type). W efekcie nowe odmiany pochodzące z tej “stajni hodowlanej” – jak Helltop – przebojem zdobywają niemiecki I europejski rynek.

 

Rezultatem tego system bybrydyzacji jest bardzo wysoki potencjał plonowania. Spośród wszystkich zarejestrowanych w Niemczech odmian żyta hybrydowego Helltop plasuje się w czołówce tych najplenniejszych.

 

Rośliny Helltopa posiadają bardzo długie, dorodne I sielnie zaziarnione kłosy. W strukturze tworzenie plonu największe znaczenie ma jednak masa ziaren. Rośliny nalewają niezwykle grube I ciężkie ziarno osiągające MTZ nawet 40g. Najlepsza pod względem tego parametru odmiana żyta w badaniach Coboru w 2009 roku osiągnęła MTZ na poziomie 33g.

 

Ten sposób budowy wysokiego plonu nie opiera się na gęstości łąnu. Za optimum uważa się obsadę kłosów przed zbiorem na poziomie 450-500 szt/m2. Helltop jako odmiana o średnim krzewieniu nie ma tendencji do tworzenia nadmiernej liczby pędów produkcyjnycg, Ztego względu nie zaleca się również radykalnego obniżania normy wysiewu nawet w przypadku bardzo wczesnego terminu siewu.

 

Norma wysiewu we wczesnym terminie oscylować powinna w granicach 190-200 nasion/m2. W terminie optymalnym uzasadniona ilość na m2 to 200-220 nasion a w przypadku opóźnień wysiewu jego normę można odpowiednio zwiększyć nawet do 260 nasion/m2.

 

Rośliny charakteryzują się bardzo długim źdźbłem, jednak Helltop nie ma problem z wyleganiem I odznacza się jedną z najwyższych odpowrności. Lepszy pod tym względem jest tylko dużo od niego niższy Festus. Źródłem tak wysokiej stabilności łanu przy jego wyskości jest bardzo grube źdźbło, o większej liczbie wiązek przewodzących I specyficznej budowie ścian komórkowych, wyścielonych silnie lignin, która zapewnia wysoką stabilność I sprężystość.

 

Grubsze I dłuższe źdźbłow przypadku żyta to również dodatkowy aparat fotosyntetyczny. Wraz z większą liczbą wiązek przewodzących ma to ogromne znaczenie w zaopatrzeniu roślny w substancje odżywcze szczególne w okresie niedoboru opadów. Z tego względu Helltop może być z powodzeniem uprawiany na stanowiskach najsłabszych.

 

Dużym atutem tej odmiany jest wysoki poziom zdrowotności. Pod względem odporności na mączniaka, rdzę brunatną I źdźbłową Helltop jest na chwilę obecną praktycznie bezkonkurencyjny.

 

Kolejną istotną zaletą Helltopa jest przydatność ziarna do celów młynarskich. Helltop w porównaniu z innymi żytami jest wydajniejszy 0 5-10% pod względem produkcji mąki. Jego bardz jasne ziarno zapewnia jej dobry wygląd, spełniając jednocześnie wszelkie wymagane kryteria wizualne. Nasiona osiągają ponadto optymalną do wypieku liczbę opadania I bardzo wysoką zawartość białka.

Zestaw Honda F720