PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Pszenżyto Dinaro

Dinaro plakatDinaro MTZ= 39g

  • pierwsze pszenżyto krótkosłome, które doskonale sprawdza się również na słabych glebach,
  • najkrótsze rośliny o najwyższej odporności na wyleganie,
  • odmiana zarejestrowana również w Szwecji – sprawdzona wysoka zimotrwałosć,
  • rewelacyjna odporność na większość chorób,
  • ogromny potencjał plonowania zarówno na słabych, jak I mocnych stanowiskach
  • najsilniej krzewiące się pszenżyto – niska norma wysiewu,
  • nie zaleca się przekraczać 130 kg/ha – nawet na słabych glebach

 

Dinaro jest najniższym z pszenżyt uprawianych w Polsce. Ma średnio 90cm wysokości. Pod względem długości, a raczej krótkości źdźbła nie ma sobie równych również wśród odmian krótkosłomych. Krótsze międzywęźla Dinaro powodują, że uzyskuje ono lepsze rezultaty, jeżli chodzi o odporność na wyleganie.

 

Dinaro pomimo, że jest najniższe, nie należy do pszenżyt o wysokich wymaganiach glebowych. Jest to kompleten odwrócenie dotychczas funkcjonującego przekonania, że to pszenżyta o tradycyjnej długości słomy lepiej sprawdzają się na słabych stanowiskach.

 

Odmiana ta została zarejestrowana w Szwecji, co wskazuje, że jej odporność na wymarzanie jest bardzo duża. Z koeli w badaniach niemieckiego odpowiednika Coboru Dinaro uzyskało najlepszą ocenę mrozoodporności wśród badanych odmian – z tego powodu jego popularność zwłaszcza we wschodnich landach systematycznie rośnie. Potwierdza to zresztą sytuacja po zimie 2009/2010 – Dinaro wykazało się zarówno największą mrozoodpornością, jak również wysoką odpornością na pleśń śniegową – połączeniem, którego nie oferuje żadne inne pszenżyto w Polsce.

 

Nawet w łanach, gdzie doszło do zbyt mocnego rozkrzewienia się Dinaro, a więc zbytniego zagęszczenia roślin, wyraźnie widać bardzo niskie porażenie chorobami. Odmiana ta charakteryzuje się po prostu wysoką odpornością nie tylko na mączniaka, ale również na fuzariozy, pomimo krótkiej słomy.

 

Dinaro daje najwyższy plon wśród wszsytkich pszenżyt krótkosłomych uprawianych w Polsce. Na dobre zadomowiło się również u naszych zachodnich sąsiadów będąc co roku w grupie najwyżej plonujących I jednocześnie najchętniej uprawianych odmian. W Szwecji po rejestracji w 2004 roku – 107% wzorca. W Polsce w doświadczeniach hodowcy uzyskało bardzo wysoki plon w latach 2003-2004 – średnio 122% wzorca w uprawie ekstensywnej I 127% wzorca w uprawie bardziej intensywnej.

 

Dianro jest odmianą wysoce uniwersalną, która potwierdza swoją przydatność w uprawie zarówno ekstensynej, jak również bardziej intensywnej. Doskonale sprawdza się na stanowiskach średnich I mocniejszych niejednokrotnie bijąc wszelkie rekordy plonowania. Toleruje jednocześnie uprawę na stanowiskach najsłabszych często zarezerwowanych wyłącznie dla uprawy żyta, gdzie daje plon dużo większy niż można by oczekiwać po jakimkolwiek zbożu.

 

Ważną cechą pozwalającą na uzyskiwanie dobrej jakości ziarna, jest odporność na porastanie, w wynikach sytuujące Dinaro na poziomie najlepszych odmian pod względem tej cechy.

 

Norma wysiewu w terminie wczesnym kształtuje się na poziomie 300-350 ziaren/m2. Zdecydowanie nie zaleca się zbytniego zwiększania tej ilości ze względu na silne krzewienie. Siew powyżej 150kg/ha to błąd agrotechniczny.

 

W przypadku uprawy Dinaro na stanowiskach średnich do lepszych w warunkach wysokiej obsady, spowodowanje dużym rozkrzewieniem roślin zaleca się stosowanie trzeciej dawki azotu, która pozwoli wykarmić większą liczbę pędów kłosonośnych. Azot na kłos wymiernie wpływa również na wzrost MTN, a tym samym finalnie plon.

Zestaw Honda F720