PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Pszenica Boomer

Pszenica Boomer  MTZ= 46g

  •  grupa jakościowa A

  •  bardzo wysokie MTZ=46g

  • wysoka zimotrwałość,

  • wysoka odporność na wyleganie

  • przydatność do późnego siewu,

  •  polecana do upraw na terenie całego kraju

 

Boomer dzięki szczególnie wysokiej liczbie opadania  oraz wysokiej wartości testu sedymentacji został zaliczony do grupy jakościowej A. W badaniach polskich (COBORU) uzyskuje wysokie rezultaty w plonowaniu – 105% wzorca za lata 2008-2010, a i w Niemczech zaliczany jest do grupy najplenniejszych pszenic.

 

Ziarno Boomera wykazało wyższą zawartość skrobii w stosunku do innych odmian. Dzięki temu można polecić go nie tylko na make, ale też jako surowiec do produkcji spirytusu. Zawartość białka jest również wysoka.

 

Boomer ma krótką I sztywną słomę. Średnia wysokość roślin – około 85 cm. Ma również wysoką odporność na wyleganie oraz szczególnie ważną cechę w polskich warunkach – odporność na łamanie źdźbeł przed żniwami. Jednak w przypadku intensywnej uprawy zalecany jest jedne zabieg wylegaczem.

 

W Polsce w badaniach mrozoodporności Boomer uzyskał notę 3, co wskazuje iż można tą odmianę polecic do uprawy na terenie całego kraju, nawet w regionach o zwiększonym ryzyku wymarznięcia.

 

Boomer jest odmianą odporną na septoriozę plew oraz rdzę brunatną. Średnia odporność na mączniaka sugeruje, że szczególną uwagę należy przywiązywać do pierwszego zabiegu fungicydowego. Badania w Polsce, prowadzone przez COBORU pokazały, że jest to jedna z lepszych odmian pod względem odporności na choroby podstawy źdźbła, co powoduje dużą przydatność Boomera do uprawy w monokulturze.

 

Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez producenta chloroturonu, Boomer należy do odmian niewrażliwych na tą substancję.

 

 

Zestaw Honda F720