PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Owies czarny GAILLETTE

Od kilku lat w naszej ofercie znajduje się owies czarny. W polskich warunkach sprawdził się doskonale, a klienci są nim mocno zainteresowani. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom w roku 2011 wprowadziliśmy całkowicie nową odmianę owsa czarnego - Gaillette.

 

Gaillette jest jedną z najnowszych odmian wywodzących się z francuskiej hodowli, która jest w tym względzie najbardziej zaawansowana w Europie. O wysokim potencjale plonowania świadczą bardzo dobre wyniki badań rejestrowych i porejestrowych. Ze średnim plonem 105% wzorca za 2007-2009 i 107% wzorca za 2010 Gaillette jest jedną z najplenniejszych odmian we francuskim rejestrze.

Gaillette testowany był również w latach 2009-10 w sieci poletek doświadczalnych prowadzonych przez hodowcę w różnych rejonach Polski. Za tym, że dobrze sprawdził się w naszych warunkach glebowo-klimatycznych przemawiają jego dobre wyniki - 105% wzorca. W badaniach porównawczych plonem Gaillette przewyższał wiele nowo zarejestrowanych w Polsce odmian owsa żółtego i czarnego.

O czarnym zabarwieniu łuski decyduje wysoka koncentracja żelaza. Fakt ten sprawia, że ziarno owsa czarnego jest bardzo pożądane między innymi przez hodowców koni. Taka pasza jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla zwierząt obciążonych dużym wydatkiem energetycznym. Ze względu na delikatniejszą łuskę oraz wysoką zawartość \ białka ziarno owsa czarnego jest doskonałym surowcem paszowym.

O jego wysokich walorach jakościowych przekonały się nie tylko paszarnie, lecz również płatkarnie, które w tej formie owsa widzą doskonały surowiec płatkowy. Bardzo wysoki ciężar właściwy Gaillette sprawia, że jego ziarno doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju przerobu. Gęstością ziarna Gaillette przewyższa odmiany owsa żółtego nawet o 15 %. Wyróżnia się pod tym względem również wśród
owsów czarnych.

Gaillette odznacza się średnio-wczesnym terminem dojrzewania, dlatego z powodzeniem może być uprawiany również w mieszankach. W optymalnym terminie siewu czystego jego norma wynosić powinna 450-500 nasion/m2.

Gaillette cechuje się dobrą zdrowotnością. Dotyczy to przede wszystkim mączniaka. Nie jest również specjalnie podatny na septoriozę liści oraz rdzę wieńcową. Odmiana ta należy do niższych z tego powodu nie ma tendencji do tworzenia nadmiernie wybujałego łanu, a co za tym idzie wylegania.

Zestaw Honda F720