PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Pszenżyto jare LEGALO

Legala jest odmianą wywodzącą się z rodzimej hodowli, będącą rezultatem wytężonych prac i starań hodowcy nad stworzeniem wysokiej jakości pszenżyta jarego.

Legala jest jedną z chętniej uprawianych odmian pszenżyta jarego w Polsce.
Jego wysokie walory użytkowe oraz cechy doceniane są również przez naszych zachodnich sąsiadów. Dobre wyniki produkcyjne zaowocowały bowiem wpisaniem tej odmiany również do niemieckiego rejestru odmian.

Jest to pszenżyto odznaczające się średniowczesnym terminem kłoszenia oraz dojrzewania. Dzięki tym cechom możliwe jest osiągnięcie dojrzałości technicznej nasion dość wcześnie, co ma swoje przełożenie na termin zbioru. Jest to bardzo ważna zaleta ponieważ przeciągający się w czasie zbiór odmian późniejszych skutkować może obniżeniem parametrów technologicznych ziarna.

Rośliny są średnio wysokie, mimo to cechują się bardzo wysoką odpornością na wyleganie, co uwarunkowane jest grubym i mocnym źdźbłem, zapewniającym dużą stabilność całego łanu. Mimo to przy intensywniejszej uprawie zalecany jest jeden zabieg regulatorem wzrostu.

Potencjał plonowania Wysoki potencja! plonowania, potwierdzony
w badaniach w Polsce i Niemczech
Wysokość roślin ok. 105 cm
Odporność na wylęganie Bardzo wysoka

Technologiczne parametry ziarna

Zawartość białka

Wyrównanie ziarna

Gęstość ziarna

 

Wysoka

Bardzo wysokie

Wysoka

MTZ 40 g
Wymagania stanowiskowe Niskie, wysoka tolerancja na obniżone pH
Norma wysiewu zależna od terminu

wczesny 400 ziaren/m2

optymalny 450 ziaren/m2

opóźniony 500 ziaren/m2

Nawożenie

N

1. przedsiewnie - 60 kg N/ha
2. strzelanie w źdźbło - 30-40 kg N/ha

P2O5 - 60-100 kg/ha

K2O - 80-120 kg/ha

Kontrola wysokości Zalecana jedna dawka

Odporność na choroby:

Mączniak

Septorioza liści

Septorioza plew

Rdza brunatna

Rdza źdźbłowa

Choroby podstawy źdźbła

 

Bardzo wysoka

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

Wysoka

Zestaw Honda F720