PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors1
  • topMotors2

Pszenica jara TAIFUN

Pszenica jara Taifun jest rozwiązaniem, łączącym przynależność do E-litarnej grupy jakościowej, z bardzo wysoką plennością. Potwierdzenie stanowią wyniki osiągane przez rodzimych rolników, uprawiających tą pszenicę na dużych areałach już szósty rok.

Praktycznie w warunkach każdego, nawet wyjątkowo trudnego roku Taifun potwierdził swoje wysokie walory jakościowe. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych i przedłużających się zbiorów nawet w 2010 roku pszenica ta nie wykazywała tendencji do porastania. Plantacje zbierane bardzo późno lub po prostu na samym końcu bez problemu "łapaly" liczbę opadania powyżej 250 s.

Rok MTZ (g) Białko (%) Ilość glutenu (%) Liczba opadania (s) Gęstość ziarna (kg/h1)
2009 41 15,62 33,88 372,6 78,18
2010 35 15,63 33,07

290,0

72,83
2011 42 16,48 35,24 275,2 75,98
2012 47 18,50 38,89 320,6 79,50
ŚREDNIA 41 16,56 35,27 314,6 76,63

Średni parametry jakościowe towaru pochodzącego z plantacji nasiennych Dalgety.

Podstawowym czynnikiem budującym plon Taifuna jest wysoka masa tysiąca nasion-w okolicach 40-44 g. Pszenica jara na gospodarstwach często jest wykorzystywana jako dom1eszka, która poprawia jakość pszenicy ozimej o słabszych parametrach. Najlepiej do mieszania wybierać odmiany z grupy jakościowej E, jednak większość odm1an pszenicy jarej ma drobne ziarno. Po wymieszaniu ozimej z drobną pszenicą jarą, młyny mogą zakwestionować dostarczony towar twierdząc, ze ma on zbyt niskie wyrównanie, natomiast Taifun doskonale sprawdza się w takiej sytuacji.

Taiłun charakteryzuje się wyższymi wymaganiami, co do stanowiska. Polecamy ją na najlepsze stanowiska tj. po okopowych, rzepaku i strączkowych, natomiast nie zalecamy do uprawy po zbożach i na słabszych stanowiskach np. po kukurydzy.

Pszenica ta cechuje się dobrą zdrowotnością, szczególnie jeśli chodzi o mączniaka, septoriozę liści, kłosów i brunatną plamistość liści. Nieco niższa odporność dotyczy fuzariozy kłosów.

Taifun to najniższa pszenica jara, niższa od wszystkich dotychczas dostępnych w Polsce. Rośliny są bardzo sztywne i bardzo odporne na wyleganie. Bardzo często, przy niższym nawożeniu azotowym można sobie pozwolić na ograniczenie dawki retardantów.

Jest to odmiana średnio krzewiąca się. Z tego powodu wysiew powinien być przeprowadzony jak najwcześniej, przy obsadzie 500-550 nasion m2. Opóźnianie wysiewu może się skończyć źle, ze względu na późniejszą słabszą dostępność wody. W przypadku słabszej gleby, gorszego przedplonu i opóźnienia siewu należy odpowiednio zwiększyć dawkę.

Proponujemy opcję dodatkowego zaprawiania pszenicy Taifun komponentem zaprawowym TAKE OFF.

Zestaw Honda F720