PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors1
  • topMotors2

Pszenica jara SCIROCCO

Scirocco to pszenica jara o nieprzeciętnych walorach jakościowych. W Niemczech zarejestrowana została w grupie E - najlepszej pod względem parametrów wypiekowych. Wysoka jakość to przede wszystkim zawartość białka, gluten oraz liczba opadania, czyli parametry mające największy wpływ na cenę pszenicy.

Rok MTZ (g) Białko (%) Ilość glutenu (%) Liczba opadania (s) Gęstość ziarna (kg/h1)
2011 53,90 14,93 31,87 262,33 79,70
2012 51,90 19,04 42,5 236,21 79,50

Średni parametry jakościowe towaru pochodzącego z plantacji nasiennych Dalgety.

Scirocco to połączenie doskonałej jakości z bardzo wysokim plonowaniem. Jest aktualnie jedną z najbardziej produktywnych odmian pszenicy. Scirocco potencjałem plonowania przewyższa bardzo wiele odmian z niższych grup jakościowych.

Źródłem rewelacyjnych plonów Scirocco jest genetyczny potencjał tworzenia bardzo grubych nasion. To właśnie MTZ ma największy wpływ na plon tej odmiany. Jak na pszenicę jarą kłos Scirocco jest dość słabo za ziarniony. Mniejszą ilość ziaren w kłosie w pełni jednak rekompensuje ich masa. Spośród wszystkich odmian pszenicy jarej zarejestrowanych w Niemczech to właśnie Scirocco ma najwyższą MTZ. Jako jedyna odmiana  pod względem tego parametru uzyskała najlepszą z możliwych ocenę 9 pkt. W Polsce regularnie uzyskuje MTZ ponad 50 g przy bardzo wysokiej gęstości- powyżej 79 kg/m3 .

Jak na pszenicę jarą Scirocco cechuje się wyższym, niż większość od mian krzewieniem. Mimo to nie zaleca się radykalnego obniżania normy wysiewu. W przypadku wczesnego terminu siewu zalecana norma rozpoczynać powinna się od 450 ziaren/m1. W terminie optymalnym najlepsza ilość nasion przypadająca na m1 to 500 ziaren. Obniżenie zalecanych norm wysiewu ma uzasadnienie wyłącznie w przypadku gleb bardzo żyznych i dobrze  uwilgotnionych tworzących idealne warunki rozwoju siewkom i młodym roślinom.

Scirocco odznacza się bardzo wczesnym terminem kłoszenia. Najszybciej osiąga również dojrzałość techniczną do zbioru, lecz co bardzo istotne nie ma tendencji do porastania w kłosie. Nawet w przypadku przedłużających się zbiorów Scirocco bardzo długo "trzyma" dobre parametry jakościowe. Mimo  nieco dłuższego źdźbła nie ma tendencji do wylegania. W przypadku uprawy bardzo intensywnej zwrócić należy jednak większą uwagę na kontrolę  wysokości łanu.

Scirocco cechuje się dobrą odpornością na większość chorób. Zdecydowanie wyróżnia się pod względem odporności na mączn1aka oraz fuzariozę  kłosów. Nieźle przedstawia się również kwestia odporności na rdzę brunatną. Średnią odpornością Scirocco wykazuje się w przypadku septoriozy liści.

Proponujemy opcję dodatkowego zaprawiania pszenicy Scirocco komponentem zaprawowym TAKE OFF.

Zestaw Honda F720