PHU Danuta & Top Motors

 • topMotors2
 • topMotors1

Trawa BG-600

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Belleek i koniczyna biała wielkolistkowa
 • niskie wymagania glebowe, nadaje się na stanowiska od klasy lila do VI
 • skład oprócz użytkowania kośnego stwarza dobre warunki do wypasu zwierząt, a dzięki wysokiej zawartości życicy mieszańcowej Belleek daje zawsze gwarancję wyższego plonu
 • odmiany, wchodzące w skład mieszanki Łaciata BG-600, charakteryzują się zwiększoną odpornością na okresowe niedobory wody w glebie
 • plonuje na poziomie od 7,202 do 9,703 ton s.m./ha, jak również dostarcza paszę o doskonałych parametrach jakościowych
 • zawartość koniczyny białej wielkolistkowej znacząco podnosi jakość mieszanki
 • udział życicy mieszańcowej Belleek zwiększa plonowanie oraz podnosi parametry jakościowe
 • dodatkowym atutem mieszanki traw Łaciata jest odporność na zaleganie okrywy śnieżnej i wyjątkowa trwałość oraz mrozoodporność

AGROTECHNIKA

okres użytkowania 4 lata
kierunek użytkowania kośno - pastwiskowe
przeznaczenie pastwisko, kiszonka, zielonka
norma wysiewu 35-40 kg/ha dla użytkowania kośnego,
40-50 kg/ha dla użytkowania pastwiskowego
termin siewu od 15 kwietnia do 15 września
głębokość wysiewu od 1,5 do 2,5 cm
pH gleby 5,8-6,3
klasa gleby od IIIa do VI
nawożenie Azot (N) od 40 do 70 kg/ha pod każdy odrost
Fosfor (P) od 60 do 100 kg/ha w jednej dawce na
wiosnę lub przedsiewnie
Potas (K) od 100 do 140 kg/ha w ciągu okresu
wegetacji, w co najmniej dwóch dawkach
termin koszenia początek kłoszenia do pełni kłoszenia traw
dominujących w runi
wysokość koszenia od 6 do 7 cm

Skład:

 • Życica trwała 2n 20%
 • Życica mieszańcowa 4n 20% (Belleek)
 • Życica mieszańcowa 2n 15%
 • Kostrzewa łąkowa 20%
 • Tymotka łąkowa 15%
 • Koniczyna biała 10% (Aiice)

Trawa BG-1100

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Belleek oraz koniczyna czerwona Merviot
 • duży potencjał plonotwórczy nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych
 • jedna z najlepiej plonujących mieszanek dostępnych na rynku
 • uzyskuje cztery pokosy w roku
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach
 • możliwość uzyskania dużych plonów zielonej masy nawet przy ograniczonym nawożeniu azotem
 • mieszanka, która dostarcza hodowcy paszę o dużej zawartości białka oraz cukrów
 • szybki odrost po skoszeniu
 • duża ilość masy zielonej w pokosie
 • charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
 • duża odporność na choroby
 • wysuszona na siano daje wyśmienitą paszę dla cieląt oraz krów zasuszonych

AGROTECHNIKA

okres użytkowania  3-4 lata
kierunek użytkowania  kośne
przeznaczenie  zielonka, kiszonka, siano
norma wysiewu  35-40 kg/ha
termin siewu  od 15 kwietnia do 15 września
głębokość wysiewu  1-2 cm
pH gleby  od 5,8 do 6.7
klasa gleby  od l do V, dobrze uwilgotniona
nawożenie N - 40 kg/ha pod każdy odrost
P - od 80 do 1 00 kg/ha
K - od 120 do 140 kg/ho
termin koszenia początek koszenia traw dominujących w runi
wysokość koszenia 6 cm

Skład:

 • Życica mieszańcowa 4n (Belleek) 20%
 • Kostrzewa łąkowa 15%
 • Tymotka łąkowa 20%
 • Kostrzewa trzcinowa 30%
 • Koniczyna czerwona (Merviot) 15%
Zestaw Honda F720