PHU Danuta & Top Motors

 • topMotors1
 • topMotors2

Lucerna ALPHA

Lucerna nie bez kozery uznawana jest za arystokratkę pasz objętościowych w żywieniu krów mlecznych. Poza oczywistym wartościowym białkiem tworzy w żwaczu strukturę fizyczną, przez co ułatwia bakteriom dostęp do składników pokarmowych i stymuluje wydzielanie śliny. Do skarmiania może być przygotowana w formie zielonki, siana, suszu lub kiszonki.

Wprowadziliśmy lucernę Alpha na polski rynek już kilka lat temu. Cały czas, zarówno wszelkie niezależne oficjalne doświadczenia, jak i doświadczenia praktyczne rolników udowadniają, że nie ma ona sobie równej. Zarówno w zakresie plonu suchej masy, wartości pokarmowej, późniejszego drewnienia łodyg, a przede wszystkim zimotrwałości, co jest niezwykle istotne dla lucerny w naszym rodzimym klimacie. Zimy 2010/2011 oraz 2011/2012 po raz kolejny udowodniły, że lucerna Alpha przetrwa  najtrudniejsze warunki. Duża rzesza klientów, do tej pory kierujących się głównie ceną nasion, przekonała się, że kto tanio płaci, dwa razy płaci. Ogromny procent naszej wiosennej sprzedaży przeznaczony był na przesiewy lucerników obsianych dotychczas innymi odmianami, a popyt na Alphę był tak duży, że pod koniec sezonu zabrakło nasion!

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki badań lucerny w Polsce.

Cechy Lucerna mieszańcowa Lucerna siewna
Radius Kometa Tula Planet Capri Alpha
Plon suchej masy (dt!ha)
1. rok 185 175 179 186 186 192
2. rok 180 167 170 182 180 196
3. rok 173 154 165 177 177 193
Suma plonu s. m.- 3 lata (dt/ha) 538 496 514 545 543 581
Średni plon s. m. (dl/ha) 179 165 171 182 181 194
Plon białka ogólnego (dt/ha)
1. rok 30,7 29,6 31 30,6 30,2 29,9
2. rok 30,1 28,9 30,2 31 30,6 30,8
3. rok 29,5 26,1 28,9 29,6 28,9 31,2
Suma plonu białka
ogólnego - 3 lata (dt/ha)
90,3 84,6 90,1 91,2 89,7 91,9
Średni plon białka
ogólnego (dt/ha)
30,1 28,2 30,0 30,4 29,9 30,6
Zimotrwałość w 3. roku* 8,9 8,5 8,6 8,8 8,9 9
Odporność na choroby** 7,1 6 6,6 7,6 7,7 7,5

* w skali 9o
** odporność na kompleks chorób (werticylioza | fuzarioza) w skali 9°

Szacując na podstawie dotychczasowej sprzedaży nasion lucerna Alpha osiągnęła udział w rynku ok. 19%, stając się najpopularniejszą odmianą w Polsce.

Zachęcając do zakupu prezentujemy jej główne zalety:

 • lucerna najplenniejsza spośród odmian dostępnych na naszym rynku
 • zwiększona strawność oraz zawartość b1ałka- 20-23 %, wynik ten jest o 1-3% wyższy, niż w przypadku innych odmian
 • uzyskuje trzy równom1ern1e wysokie pokosy w roku
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach
 • nieco późnieJsze drewn1en1e pędów (wysoka wartość pokarmowa również podczas opóźnionego terminu zbioru pokosu)
 • bardzo szybki odrost po skoszeniu
 • zwiększona ilość liści w masie nadziemnej, dorównuje popularnym odmianom wielolistnym
 • duża tolerancja na nicienie i odporność na choroby uwiądu
 • wysoka mrozoodporność. najwyższa spośród odmian dostępnych na polskim
 • rynku
 • idealne rozwiązanie dla profesjonalnych producentów mleka

AGROTECHNIKA

okres użytkowania 3-4 lata
kierunek użytkowania kośne
przeznaczenie zielonka, kiszonka
norma wysiewu 20-25 kg/ha (Francja 30-40 kg/ha)
termin siewu Od 15 kwietnia do 20 sierpnia
głębokość wysiewu 1-2 Cm
pH gleby Od 5,7 do 7,3
klasa gleby Od l do IVb
nawożenie

N- 30 kg/h a przedsiewnie

P - od 60 do 80 kg/ha

K-od 160 do 300 kg/ha

termin koszenia Początek kwitnienia
wysokość koszenia 6 - 10 cm
Zestaw Honda F720