PHU Danuta & Top Motors

 • topMotors2
 • topMotors1

Baxxos - ziarno FAO 220, kiszonka FAO: 220

Baxxos - ziarno FAO 220, kiszonka FAO: 220 To wczesny mieszaniec pojedynczy o uniwersalnym zastosowaniu - ziarno i kiszonka. Należy do grupy odmian o średnim nasileniu cechy “stay green”.

Badania prowadzone w rejonie północnym pokazały, że doskonale adaptuje się do takich warunków klimatycznych uzyskując jeden z najlepszych wyników spośród ocenianych odmian. Jest to efekt wysokiej odporności młodych siewek na niższe temperatury po wschodach, co powoduje, że BAXXOS jest również jedną z najlepszych odmian do bardzo wczesnych siewów.

Stabilność wysokiego poziomu plonowania na ziarno potwierdza się wynikami zarówno badań jak i relacjami rolników uprawiających BAXXOSa. Po części wynikają one z faktu, że jest to odmiana o dużej tolerancji w przypadku stanowiska. Bardzo dobrze sprawdza się na glebach słabszych i bardziej przepuszczalnych oraz ciężkich, zlewnych tzw, zimnych.

Ważną zaletę przy uprawie ziarnowej stanowi ziarno typu flint/dent, zbliżone do flint. Jest ono nieco drobniejsze, ale dobrze się omłaca, a potem szybko oddaje wodę w procesie suszenia. Z powyższych powodów, a także dzięki wysokiej gęstości ziarno BAXXOSa jest surowcem cenionym i poszukiwanym przez przemysł młynarski.

Ze względu na bardzo zrównoważone dojrzewanie kolb i pozostałej części roślin odmiana ta pozwala otrzymać dość wysokie plony suchej masy w uprawie kiszonkowej. Natomiast duża zawartość kolb o wysokim stopni zaziarnienia sprawiają, że BAXXOS jest doskonałym rozwiązaniem przy produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

Rośliny są średnio wysokie - ok 250 cm., a nisko osadzona kolba - ok. 90 cm, obniża środek ciężkości zwiększając odporność BAXXOSa na wyleganie.

BAXXOS dzięki niezbyt wysokiej wrażliwości na fusarium nie należy również do odmian podatnych na łamanie się.

Kolejny ataut BAXXOSa stanowi wyższa odporność na okresowy niedobory wody. Jest ona pochodną kilku cech - kolby typu “flex” - lepiej adaptującej się do takich warunków oraz średnio wysokich roślin o grubej łodydze, które mają mniejszą powierzchnię transpiracji.

 • Parametry kolby: 16 rzędów, 35 ziaren w rzędzie
 • Zalecane zastosowanie: kiszonka, ziarno
 • Stay green: średni
 • Typ kolby: flex
 • Typ ziarna: flint/dent
 • MTZ w g: 310
 • Plon na ziarno: średni
 • Plon suchej masy: wysoki
 • Plon kolb: wysoki
 • Energetyczność: wysoka
 • Wysokość roślin w cm: 250
 • Odporność na wyleganie: wysoka
 • Odporność na głownię: wysoka
 • Wczesny wigor: wysoki
 • Wymagania stanowiskowe: niższe

Skontaktuj się z nami

Zestaw Honda F720