PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors1
  • topMotors2

Kukurydza Cockpit

Ziarno FAO 240

Kiszonka FAO 240-250

Cockpit to mieszaniec pojedynczy, pochodzący z programu hodowlanego, efektem którego jest również szeroko już spopularyzowana odmiana Palazzo. Swoją siostrzaną odmianę wyraźnie jednak przewyższa w potencjale plonowania. Jedną z przyczyn jest prawdopodobnie fakt, że Cockpit jest odmianą nieco późniejszą, niż Palazzo i to ma swoje przełożenie na możliwości produkcyjne. Aktualnie Cockpit jest jedną z najwyżej plonujących odmian zarówno w grupie średniowczesnej, jak i w porównaniu z późniejszymi odmianami. Obecnie jest już zarejestrowany we Francji, a dzięki doskonałym wynikom, od 2013 także w Polsce. W kolejce z podobnymi wynikami stoją już także inne kraje. 

 

W pierwszym roku badań rejestrowych COBORU 2011 Cockpit mógł poszczycić się plonem 111% wzorca, co dało mu najlepszy wynik w swojej klasie. Od dawna żadna kukurydza będąca w badaniach, nie wykazywała tak dużej przewagi nad konkurentami i odmianami wzorcowymi! Swój ogromny potencjał potwierdził również w badaniach Dalgety uzyskując imponujący wynik plonowania na ziarno na sucho - 14,36 t/ha, co stanowiło 107% wzorca (średnia ze wszystkich odmian).

Cockpit wywodzi się z krzyżowania linii, charakteryzujących się dobrym tempem oddawania wody. Ziarniak Cockpita jest w typie pośrednim jednak bardziej okrągłym i zbliżonym do flint. Charakteryzuje się korzystniejszym stosunkiem skrobii mączystej do szklistej, co oznacza, że oddawanie wody jest równomierniejsze, ale i trochę szybsze, niż ma to miejsce w przypadku odmian o większym udziale twardszego bielma szklistego. 

Cockpit polecany jest przede wszystkim do uprawy na ziarno z uwzględnieniem produkcji spirytusu. Zawdzięcza to wysokiej koncentracji w ziarnie dochodzącej do 71%. Średni nasilenie cechy "stay green" w połączeniu z dużym plonem kolb sprawiają, że z powodzeniem nadaje się również do produkcji kiszonki w typie Energy.

Cockpit tworzy dość wysokie rośliny, około 290cm, nie mające jednak specjalnych tendencji do wylegania. Z pewnością pomaga w tym dość nisko osadzona kolba w stosunku do rozmiarów całej rośiny. Kolba w typie FIX o stałej, zakodowanej wielkości sprawia, że nie zaleca się obniżania normy wysiewu poniżej 85 tys. ziaren/ha na glebach słabszych. Dolna granica w przypadku gleb ciężkich będzie o 5 tys. ziaren na hektar wyższa. Zarówno redukcja, jak i podwyższenie normy wysiewu na takim stanowisku nie przyniesie żadnych korzyści plonotwórczych.

Cockpit ma średnie wymagania stanowiskowe, dlatego nie jest szczególnie polecany do wysiewu na glebach najsłabszych. Z drugiej jednak strony w przypadku siedlisk bardziej żyznych potrafi w plonie być bezkonkurencyjny, zostawiając w tyle wiele odmian późniejszych.

Zestaw Honda F720