PHU Danuta & Top Motors

  • topMotors2
  • topMotors1

Kukurydza PALAZZO

Najwyższy plon przy najniższej wilgotności - nowy typ ziarna "Quick Dry"

Jest to mieszaniec pojedynczy, zarejestrowany w Polsce z rewelacyjnymi wynikami plonowania na ziarno. Potwierdzają to wyniki z całego kraju:

  • badania rejestrowe Coboru 2007-2008 - 103,4% wzorca
  • badania po rejestrowe Coboru 2007-2009 - 102% wzorca przy wilgotności 25,4% (najniższa w grupie średniowczesnej)

Ziarno w nowym typie - "Quick Dry" - kształtem zbliżonym do flint, jednak w budowie z dominacją bielma mączystego, co widać na zdjęciu rentgenowskim. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre oddawanie wody i szybkie dosychanie ziarna zarówno na polu, jak i w procesie suszenia.

Palazzo to wysoka zawartość skrobi 71 %, a specyficzna budowa ziarniaka, dodatkowo przyczynia się do zwiększenia wydajności w procesach gorzelniczych, przy produkcji bioenanolu.

Kolba typ fix, zaziarniona do końca, długa, o dużym udziale ziarna - 80-82% i cienkim rdzeniu. Rozluźnione pod koniec procesu dojrzewania liście okrywowe sprzyjają dobremu oddawaniu wody z ziarna.

Rośliny wysokie, ok. 270 cm, o niskim nasileniu cechy "stay green", czyli szybko dosychające. Pokrój Palazzo powoduje, że może być polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę, gdyż wysokość roślin i silne ulistnienie dają w efekcie dużą produktywność masy do zakiszania, o wysokim udziale wysokoskrobiowego ziarna. Jednak w porównaniu z odmianami o silnym "stay green" - lnagua -termin zbioru na kiszonkę jest mniej elastyczny.

Morfologia

  • Wysokość roślin - 270 cm
  • Długość dokolbia - 14 cm
  • Wysokość osadzenia kolby - 120 cm
  • Odporność na wyleganie - Bardzo wysoka
  • Typ stay green - Słaby

Palazzo dobrze radzi sobie na przeciętnych siedliskach, ale do bicia rekordów plonowania na ziarno powinna być wysiana w warunkach lepszych.  Warto podkreślić jej dobrą odporność na wiosenne chłody, co pozwala na wcześnie rozpoczęcie siewów.

Zestaw Honda F720